De Wereld Kinderen Haiku Wedstrijd is een internationale haiku- en tekenwedstrijd voor kinderen tot en met 15 jaar. De wedstrijd werd gehouden van 1 oktober 2019 tot en met 29 februari 2020. Het thema was ‘Sport’.

Voor deze wedstrijd schreef ik twee lesbrieven: één voor het basisonderwijs en één voor het voortgezet onderwijs.