Ieder jaar organiseert Het Poëziepaleis de dichtwedstrijd Kinderen & Poëzie voor basisschoolleerlingen uit groep 3 t/m 8. Alle kinderen van 6 t/m 12 jaar uit Nederland en België mogen meedoen. 

Dat levert ieder jaar weer een enorme stapel gedichten op, die door twee jury’s worden gelezen en beoordeeld: een kinderjury en een vakjury. Jaren geleden was ik begeleider van de kinderjury. Vorig jaar en dit jaar maak ik onderdeel uit van de vakjury. Dit jaar doe ik dat samen met Mary Heylema, Jelmer Soes, Thomas de Veen en Eline Rottier. Een moeilijke, maar vooral ook erg leuke taak! Meer over de andere juryleden lees je hier.

De 100 winnaars worden uitgenodigd voor het Boekids-festival op 10 juni in Den Haag. Daar ontvangen zij de bundel met hun gedicht erin. En … ze horen of ze naast ‘gewone’ winnaar ook nog de winnaar van een van de hoofd- of ereprijzen geworden zijn.