Jan van Coillie stelde in 2020 een bloemlezing samen van de mooiste kindergedichten van de afgelopen tien jaar. Hierin zijn 4 van mijn gedichten opgenomen, waarvan er één ook in het voorwoord wordt genoemd: Want (jeugd)dichters nemen je ‘mee naar Waaralleskan’. De bloemlezing Een stukje van de regenboog werd uitgegeven door Davidsfonds Infodok.