Jan van Coillie stelde een bloemlezing samen van de mooiste kindergedichten van de afgelopen tien jaar. Hierin zijn vier van mijn gedichten opgenomen, waarvan er één ook in het voorwoord wordt genoemd. Want (jeugd)dichters nemen je ‘mee naar Waaralleskan‘. De bloemlezing Een stukje van de regenboog werd uitgegeven door Davidsfonds Infodok.